Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12657
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСолецький, Олександр Маркіянович-
dc.date.accessioned2022-07-21T09:03:38Z-
dc.date.available2022-07-21T09:03:38Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationСолецький О. М. Емблематичні сенси в когнітивній парадигмі // Cултанівські читання. - 2022. - №11. - С. 51-63.uk_UA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/12657-
dc.description.abstractМета.Статтю присвячено дослідженню емблематичних сенсів в когнітивній парадигмі. Ефект «емблеми» та пов’язані з емблематичними механізмами явища розглянуто у відповідності до когнітивних принципів. Метою статті є порівняння та інтерпретація емблематичних форм та схем у різних контекстах, виявлення функціональної спорідненості у моделюванні когнітивних сенсів. Дослідницька методика. У дослідженні використано системний підхід із застосуванням культурно-історичного, генетичного, герменевтичного та семіотичного методів. Автор опирається на наукову методику семіотики та герменевтики, використовує когнітивну теорію літератури (когнітивну поетику). Це зумовлено специфікою дослідження, його об’єктом та предметом. На основі генетичного відстеження функціональності емблематичних форм визначається їхня структуральна та когнітивна спорідненість у форматуванні та моделюванні сенсів. Результати.У статті оглянуто історію досліджень емблематичних форм, відзначено їхні різнотипні номінування та консолідовані смислові узагальнення, історію функціонування та культурологічні й когнітивні ефекти. На основі порівнянь проявленості емблематичних структур у міфотворенні, філософії, літературі визначено їхню парадигмальну роль у продукуванні, сприйнятті та інтерпретації сенсів. На основі такого огляду увиразнюється ефект «емблеми» та емблематичних механізмів у організації когнітивних моделей, структуруванні культурних та літературних сенсів. Наукова новизна. У статті узагальнюються спостереження багатьох дослідників, що вивчали функціональність емблематичних сенсів у різних контекстах, і висновується вагомість емблематичних механізмів у когнітивній парадигмі. Практичне значення. Стаття може бути використана для подальшого вивчення процесів сенсомоделювання. Наукові результати дослідження можуть лягти в основу написання курсових та дипломних робіт.uk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаникаuk_UA
dc.subjectемблематичні сенсиuk_UA
dc.subjectемблемuk_UA
dc.subjectкогнітивістикаuk_UA
dc.subjectсигніфікаціяuk_UA
dc.subjectмодифікаціяuk_UA
dc.titleЕмблематичні сенси в когнітивній парадигміuk_UA
dc.title.alternativeEMBLEMATIC MEANINGS IN COGNITIVE PARADIGMuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:№ 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6051-Текст статті-16927-1-10-20220626.pdf418.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.