Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12745
Title: Термоелектричні властивості композитних матеріалів на основі телуриду свинцю
Other Titles: Thermoelectric properties of composite materials based on lead telluride
Authors: Матківський, Остап Миколайович
Маковишин, Володимир Ігорович
Купчак, Т. І.
Матеїк, Галина Дмитрівна
Горічок, Ігор Володимирович
Keywords: плюмбум телурид
композитні матеріали
термоелектричні властивості
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Матківський О. М. Термоелектричні властивості композитних матеріалів на основі телуриду свинцю / О. М. Матківський, В. І. Маковишин, Т. І. Купчак, Г. Д. Матеїк, І. В. Горічок // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 2. - С. 368-374.
Abstract: З метою зменшення теплопровідності термоелектричних матеріалів на основі пресованого PbTe, проведено дослідження композитних матеріалів на основі механічних сумішей мікродисперсного PbTe та нанодисперсного додаткового компоненту ZnO, TiO2, SiO2 (50-70 нм) чи мікродисперсного CdTe (32-50 мкм). Проведено вимірювання питомої електропровідності, коефіцієнта термо-ЕРС та коефіцієнта теплопровідності досліджуваних зразків. Встановлено, що досягнення низьких значень коефіцієнта теплопровідності ускладнюється процесами агломерації нанодисперсного компоненту при температурах отримання та обробки композитних зразків, а також хімічною взаємодією компонентів добавки і матриці.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12745
Appears in Collections:Т. 23, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5836-Текст статті-16958-1-10-20220628.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.