Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12748
Title: Структура розплавів системи Zr-Cu-Al в інтервалі концентрацій схильних до аморфізації
Other Titles: The structure of the Zr-Cu-Al melts in the glass forming range of concentrations
Authors: Штаблавий, Ігор Іванович
Попільовський, Назар
Мудрий, Степан Іванович
Поплавський, Омелян Павлович
Keywords: металеві сплави
атомна структура
кластерна будова
координаційні числа
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Штаблавий І. І. Світловипромінювачі на основі CdTe, легованих ізовалентними домішками / І. І. Штаблавий, Н. Попільовський, С. І. Мудрий, О. П. Поплавський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 2. - С. 416-423.
Abstract: Методом молекулярної динаміки досліджено структуру ближнього порядку розплавів Zr47,5Cu47,5Al5 та Zr40Cu40Al20. На основі отриманих результатів розраховано парціальні парні кореляційні функції та розподіли парціальних координаційних чисел. Основні структурні параметри визначені з вказаних функцій порівняли з аналогічними параметрами для аморфних сплавів. За результатами досліджень встановлено наявність в розплавах як гомокоординованих так і гетеро координованих кластерів, які формують кластерний розчин. Зроблено припущення про наявність гетерокоординованих ікосаедричних кластерів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12748
Appears in Collections:Т. 23, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5885-Текст статті-17102-1-10-20220630.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.