Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12763
Title: Моделювання процесів росту на поверхні кристалів
Other Titles: The Modeling of growth process on the surface of crystal
Authors: Політанський, Руслан Леонідович
Горбулик, Володимир Іванович
Когут, Ігор Тимофійович
Вістак, Марія Володимирівна
Keywords: метод Монте-Карло
ріст кристалів
аналітичні методи
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Політанський Р. Л. Моделювання процесів росту на поверхні кристалів / Р. Л. Політанський, В. І. Горбулик, І. Т. Когут, М. В. Вістак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 2. - С. 387-393.
Abstract: У статті розглядаються моделі процесів росту плівок та інших структур на поверхнях кристалів, які мають подібну кристалічну структуру із незначним параметром невідповідності граток речовин, із яких утворені плівка та кристалічна підкладка. Проведений огляд методів моделювання, що основані на аналітичних співвідношення та обчислювальних алгоритмах. Розглянуто ряд методів моделювання найбільш типових процесів: формування поверхні у вигляді пірамідальних утворень (так звані голчасті кристали), двовимірний із початковими острівцями росту та тривимірний нерівномірний процеси росту. Для моделювання процесу росту голчастих кристалів запропоновано використовувати метод, що оснований на гаусовій статистиці приростів висоти поверхні. Розглянуто також модель тривимірного росту кристалічної поверхні, яка використовує ітераційний алгоритм Фосса, і яка дає можливість дослідити процеси ступінчатого, нерівномірного росту кристалів. На противагу ступінчатому росту розглянуто модель субмоноатомного росту плівки, що основана на методі Монте-Карло. Для субмоноатомного росту плівки застосовано псевдовипадкові послідовності, які моделюють початкове розміщення острівців зародження наступного шару на кристалічній поверхні. Визначені обчислювальні характеристики цього методу, а саме залежність числа ітерацій, необхідних для заповнення поверхні цілком, від коефіцієнту початкового заповнення поверхні.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12763
Appears in Collections:Т. 23, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5691-Текст статті-17013-1-10-20220629.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.