Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12827
Title: Українське студентство у суспільно-політичному житті Східної Галичини (60-ті роки XIX – початок ХХ ст.) [Текст]: дис... канд. іст. наук: 07.00.01
Authors: Гурак, Ігор Федорович
Issue Date: 2005
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: [Текст]: дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Гурак Ігор Федорович; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 234 арк.
Abstract: Студенти у будь-якій державі є носіями прогресивних, демократичних ідей, борцями з проявами реакційності та консерватизму. Ця частина інтелігенції у житті багатьох країн, особливо у переломні моменти історії, відігравала якщо не головну, то, принаймні, дуже важливу роль. Сучасна українська студентська молодь, не обтяжена пережитками минулого, свідомістю, що сформувалася в умовах командно-адміністративної системи та тоталітарного суспільства прискорює процес перетворення України на цивілізовану, правову державу. У наш час студенти відіграють важливу роль у різних громадських молодіжних об’єднаннях, беруть участь у виборчих кампаніях, інших проявах суспільного життя. Поряд з тим, відсутність життєвого досвіду, а також традиційно складне матеріальне становище іноді провокують ситуацію, коли частина студентської молоді стає знаряддям у руках різного роду політичних діячів, які використовують її потенціал для реалізації власних меркантильних інтересів. Для того, щоб участь студентства у політичному житті держави була більш конструктивною, а негативні тенденції зведені до мінімуму, українській молоді, широким колам громадськості, а також владним структурам варто врахувати та якнайширше використати все те позитивне, що мало місце у суспільно-політичній діяльності студентства Східної Галичини, починаючи від 60-х рр. ХІХ ст. і завершуючи початком Першої світової війни. За умов малої чисельності української галицької еліти, студенти в цей час активно поповнювали ряди борців за національну ідею, а в окремі періоди і очолювали національний рух. Динамічна, здатна до сприйняття та генерування нових передових ідей українська студентська молодь досить часто виступала з постулатами, які лягали в основу національних концепцій українських політичних рухів, а згодом і партій. З іншого боку, актуальність дисертаційної роботи зумовлена тією обставиною, що дотепер означена проблема не була предметом спеціального дослідження. У низці сучасних монографій та наукових статей, присвячених історії студентства, головний акцент робиться на культурно-освітній діяльності молоді, боротьбі за відкриття у Львові українського університету, детально висвітлюється процес організаційного становлення студентських товариств. У той же час, участь студентства у суспільно-політичному житті Східної Галичини розкривається тільки у загальних рисах.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12827
Appears in Collections:Наукові видання (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hurak_candidate's_thesis.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.