Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12958
Title: Дослідження умов синтезу тонких плівок нітриду срібла (AgNO3) у високочастотному розряді низького тиску
Other Titles: Investigation of conditions of synthesis of thin films of silver nitride (AgNO3) in a high-frequency low-pressure discharge
Authors: Шуаібов, Олександр Камілович
Миня, Олександр Йосипович
Грицак, Роксолана Володимирівна
Малініна, Антоніна Олександрівна
Гомокі, Золтан Тиборович
Keywords: тонкі плівки
нітрид срібла
високочастотний розряд
спектр випромінювання
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Шуаібов О. К. Дослідження умов синтезу тонких плівок нітриду срібла (AgNO3) у високочастотному розряді низького тиску / О. К. Шуаібов, О. Й. Миня, Р. В. Грицак, А. О. Малініна, З. Т. Гомокі // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 3. - С. 491-496.
Abstract: Наведено результати дослідження характеристик високочастотного розряду низького тиску в повітрі (р = 10 Па) для синтезу тонких плівок з нітриду срібла, за рахунок ектонного механізму розпорошення полікристалічного електрода з сполуки Ag2S. Для синтезу тонких плівок на основі сполуки AgNO3 використано явище вибухової емісії природних неоднорідностей на поверхні полікристалічного електрода, при якому в результаті руйнування електродів з суперіонного провідника Ag2S формувався потік парів срібла, який, після взаємодії з плазмою повітря низької густини, конденсувався у формі тонкої плівки з нітриду срібла на встановленій поблизу діелектричній підкладці. Одержані плівки можуть бути використані в медицині, біотехнологіях, біомедичній інженерії, а також у сільському господарстві.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12958
Appears in Collections:Т. 23, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5842-Текст статті-17789-1-10-20220901.pdf755.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.