Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12959
Title: Дослідження термоелектричного матеріалу на основі твердого розчину Lu1-xZrxNiSb. II. Моделювання характеристик
Other Titles: Investigation of thermoelectric material based on Lu1-xZrxNiSb solid solution. II. Modeling of characteristics
Authors: Ромака, Володимир Афанасійович
Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Любов Петрівна
Ромака, Віталій Володимирович
Демченко, Павло Юрієвич
Пашкевич, Володимир Зеновійович
Горинь, Андрій Маркіянович
Keywords: напівпровідник
електропровідність
рівень Фермі
коефіцієнт термо-ерс
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Ромака В. А. Дослідження термоелектричного матеріалу на основі твердого розчину Lu1-xZrxNiSb. II. Моделювання характеристик / В. А. Ромака, Ю. В. Стадник, Л. П. Ромака, В. В. Ромака, П. Ю. Демченко, В. З. Пашкевич, А. М. Горинь // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 3. - С. 497-507.
Abstract: Методами KKR (пакет програм AkaiKKR) та FLAPW (пакет програм Elk) проведено моделювання структурних, термодинамічних, енергетичних та кінетичних характеристик напівпровідникового твердого розчину Lu1-xZrxNiSb. Показано, що у структурі сполуки LuNiSb присутні дефекти акцепторної природи як результат наявності вакансій у позиціях 4а та 4с атомів Lu та Ni відповідно, що генерує у забороненій зоні εg два акцепторні рівні eAVac 4a та eAVac 4c. При уведенні до структури LuNiSb атомів Zr шляхом заміщення у позиції 4а атомів Lu відбувається зайняття атомами Zr вакансій у цій позиції, що збільшує період елементарної комірки а(х) та ліквідує дефекти акцепторної природи і відповідні акцепторні рівні eAVac 4a. За повного заповнення вакансій відбувається витіснення атомів Lu, що зменшує значення періоду комірки та генерує дефекти донорної природи і донорні рівні eD4a. При цьому атоми Ni повертаються у позицію 4с, що збільшує значення а(х) та ліквідує дефекти акцепторної природи і відповідні акцепторні рівні eAVac 4c. За найменшої концентрації атомів Zr відбувається металізація та зміна типу провідності Lu1-xZrxNiSb з р- на n-тип. Результати моделювання узгоджуються з експериментальними дослідженнями Lu1-xZrxNiSb.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12959
Appears in Collections:Т. 23, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5624-Текст статті-17840-1-10-20220910.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.