Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12961
Title: Вплив поверхнево-активних речовин на магнітні та морфологічні властивості композитів NiFeO4 / відновлений оксид графену
Other Titles: Effect of surfactant type on the magnetic and morphological properties of NiFeO4 / reduced graphene oxide composites
Authors: Бойчук, Володимира Михайлівна
Коцюбинський, Володимир Олегович
Рачій, Богдан Іванович
Будзуляк, Іван Михайлович
Запухляк, Руслан Ігорович
Туровська, Лілія Вадимівна
Федорченко, Софія Володимирівна
Хацевич, Ольга Мирославівна
Keywords: нанокомпозит
нікелевий ферит
оксид графену
месбауерівська спектроскопія
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Бойчук В. М. Вплив поверхнево-активних речовин на магнітні та морфологічні властивості композитів NiFeO4 / відновлений оксид графену / В. М. Бойчук, В. О. Коцюбинський, Б. І. Рачій, І. М. Будзуляк, Р. І. Запухляк, Л. В. Туровська, С. В. Федорченко, О. М. Хацевич // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 3. - С. 524-530.
Abstract: В роботі здійснено систематичне вивчення впливу різних типів поверхнево-активних речовин (поліетиленгліколю, Trinon X-100б цетилтриметиламмонію броміду) та подальшого відпалу на магнітне впорядкування та морфологію композитних матеріалів на основі нікелевого фериту та відновленого оксиду графену. Гідразин гідрат використовувався водночас як агент для ініціювання осадження, так і як відновник для видалення кисневмісних функціональних груп з поверхні частинок оксиду графену. Застосовувалися мессбауерівська спектроскопія та низькотемпературна адсорбційна порометрія. Отриманий результат пропонує новий спосіб однокрокового синтезу композиційних матеріалів NiFe2O4 / відновлений оксид графену з контрольованими магнітним упорядкуванням і пористою структурою.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12961
Appears in Collections:Т. 23, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5908-Текст статті-17851-2-10-20220913.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.