Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12963
Title: Моделювання температурних змін у розчині магнетиту при індукційному нагріванні
Other Titles: Theoretical modelling of temperature changes during induction heating of magnetite suspensions
Authors: Салій, Ярослав Петрович
Ліщинський, Ігор Мирославович
Татарчук, Тетяна Романівна
Keywords: магнетит
магнітна гіпертермія
моделювання процесів нагрівання
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Салій Я. П. Моделювання температурних змін у розчині магнетиту при індукційному нагріванні / Я. П. Салій, І. М. Ліщинський, Т. Р. Татарчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 3. - С. 536-541.
Abstract: В даний час магнітну гіпертермію прийнято використовувати в лікуванні онкологічних захворювань як допоміжний метод, проте детальне моделювання процесу нагрівання живих тканин з параметрами, наближеними до реальних, дозволить віднести цей метод до основних. У статті представлено моделювання нагріву рідини з рівномірно розподіленими ідентичними джерелами енергії, що дозволяє підібрати оптимальні режими використання гіпертермії в реальних умовах. Модель пояснює часову залежність температури водної суспензії частинок магнетиту при постійній температурі оточуючого середовища Tenv, базується на експериментальних даних і використовує рівняння закону Ньютона. Згідно з отриманими результатами припущено, що проблеми перегріву можна уникнути, використовуючи контрольовані концентрації магнетиту близько 40 мг/см3.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12963
Appears in Collections:Т. 23, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6191-Текст статті-17889-1-10-20220919.pdf759.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.