Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12977
Title: Ефективність комерційних зразків діоксиду титану у фотодеградації барвників, визначена за допомогою смартфону
Other Titles: Performance of commercial titanium dioxide samples in terms of dye photodegradation assessed using smartphone-based measurements
Authors: Данилюк, Назар Володимирович
Татарчук, Тетяна Романівна
Миронюк, Іван Федорович
Коцюбинський, Володимир Олегович
Мандзюк, Володимир Ігорович
Keywords: барвник
фотокаталіз
титан (IV) оксид
аналіз на основі смартфону
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Данилюк Н. В. Ефективність комерційних зразків діоксиду титану у фотодеградації барвників, визначена за допомогою смартфону / Н. В. Данилюк, Т. Р. Татарчук, І. Ф. Миронюк, В. О. Коцюбинський, В. І. Мандзюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 3. - С. 582-589.
Abstract: Досліджено фотокаталітичну активність чотирьох зразків титан діоксиду (TiO2-P25 Degussa, PC105 Millennium, PC500 Millennium та Anatase) під час деградації барвників (Конго Червоного (КЧ), Метилоранжу (MO) та Direct Red 23 (DR23)) з використанням смартфону. Отримані кінетичні криві добре описуються кінетичною моделлю першого порядку. Встановлено, що фазовий склад, розмір частинок і питома площа поверхні каталізатора мають значний вплив на фотокаталітичну активність досліджуваних зразків TiO2. Досліджено, що зразок Millennium PC500 є найефективнішим фотокаталізатором завдяки великій питомій площі поверхні та малому розміру частинок (8 нм). Зразки TiO2-P25 Degussa та Anatase також демонструють високу фотокаталітичну активність під час деградації барвників КЧ та DR23, що можна пояснити прискореним процесом перенесення електронів між фазами анатазу та рутилу. Для зразка PC105 спостерігається вища ефективність фотодеградації КЧ порівняно з PC500. Можна зробити висновок, що гетерогенний фотокаталіз є ефективним методом видалення токсичних барвників зі стічних вод. За допомогою аналізу на основі смартфону можна контролювати кінетику фотодеградації барвників в режимі реального часу.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12977
Appears in Collections:Т. 23, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6199-Текст статті-17958-1-10-20220924.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.