Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/13084
Title: Синергетичні основи соціально-політичної революції та еволюції
Other Titles: Synergetic fundamentals of socio-political revolution and evolution
Authors: Кобець, Юлія Василівна
Keywords: біфуркація
еволюція
ентропія
методологія
політична система
політичний розвиток
революція
рівноважний стан
синергетика
самоoрганізація
Issue Date: 2020
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Кобець Ю. В. Синергетичні основи соціально-політичної революції та еволюції // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Політологія . – Івано-Франківськ: Плай, Вип.14. – 2020. – 97-102.
Abstract: Стаття присвячена питанням нелінійного розуміння революційних змін в суспільства за допомогою синергетики. Проаналізовано особливості застосування синергетичного підходу до розвитку політичної системи.Обґрунтовано необхідність розвитку міждисциплінарних зв’язків політичної теорії з іншими суспільними та природничими науками для виявлення особливостей та специфіки еволюційних та революційних процесів у політичних системах. Визначено особливості синергетичного підходу до аналізу системних перетворень та змін.В дослідженні з’ясовано та систематизовано особливості застосування синергетичного підходу в дослідження соціально-політичних систем, їх розвитку, занепаду та трансформації. В ході роботи розглянуто погляди на проблему провідних українських та зарубіжних вчених. Охарактеризовано розгортання синергетичного процесу революції та еволюції, а також можливе поєднання з процесами еволюції в межах випадкових тенденцій всередині соціально-політичної системи та впливів із зовнішнього середовища.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13084
Appears in Collections:Т. 1, № 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5995-Текст статті-16820-1-10-20220617.pdf359.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.