Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/13085
Title: Теоретико-методологічні засади дослідження поняття «війна»
Other Titles: Theoretical and methodological fundamentals of research of the concept of "war"
Authors: Матвієнків, Світлана Миколаївна
Головчинський, Назар Іванович
Keywords: війна
класифікація війн
ознаки війни
інформаційна війна
локальна війна
воєнний конфлікт
зброя
Issue Date: 2020
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Матвієнків С. М., Головчинський Н. І. Теоретико-методологічні засади дослідження поняття «війна» // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Політологія . – Івано-Франківськ: Плай, Вип.14. – 2020. – 103-113.
Abstract: У статті досліджено поняття «війна», виділено його основні ознаки, подана класифікація війн за певними рисами. Зокрема, узагальнено поняття «війна» як соціально-політичне явище, що є найбільш гострою формою розв’язання суспільно-політичних, економічних, ідеологічних, національних, релігійних, територіальних та інших протиріч між державами, народами, націями, класами і соціальними групами засобами збройного насильства. Вказано, що основними ознаками війни є: формальний акт її оголошення; розірвання дипломатичних відносин між воюючими державами, що є наслідком оголошення війни; анулювання двосторонніх договорів, особливо політичних; починає діяти спеціальний правовий режим, який характеризує часткові обмеження прав людини; наявність міждержавних або внутрішньодержавних суперечок; двостороннє застосування зброї; політичні, економічні, ідеологічні, соціальні та інші мотиви виникнення. Розглянуто класифікацію воєнних конфліктів: соціально-політичні; за правовою, військово-технічною та масштабною основою; за кількісними показниками (площа території, кількість держав та військ та ін.).Досліджено також інформаційну війну, як новітній спосіб ведення війн. Як приклад розглядається інформаційна війна Росії проти України. Зазначено, що особливістю інформаційної (гібридної) війни є ведення агресивних військових дій незаконними (неформальними) збройними формуваннями з одночасним використанням широкого спектра політичних, економічних (в т. ч. енергетичних і торговельно-економічних), а також інформаційно-пропагандистських заходів, з яких, як правило, вона починається і які її супроводжують впродовж усього періоду військових дій. Військові дії вже шість років тривають на Сході України, що актуалізує проблематику дослідження війни в сучасній політичній науці.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13085
Appears in Collections:Т. 1, № 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5996-Текст статті-16822-1-10-20220617.pdf400.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.