Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/13151
Title: Літієві джерела струму на основі лазерно модифікованого діоксиду титану
Authors: Сегін, Михайло Ярославович
Будзуляк, Іван Михайлович
Остафійчук, Богдан Костянтинович
Морушко, Ольга Василівна
Яблонь, Любов Степанівна
Keywords: діоксид титану
рентгеноструктурний аналіз
ступінь інтеркаляції
рутил
анатаз
лазерне опромінення
питома ємність
Issue Date: 2011
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Сегін М.Я., Будзуляк І.М., Остафійчук Б.К., Морушко О. В., Яблонь Л.С. Літієві джерела струму на основі лазерно модифікованого діоксиду титану // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізика. Функціональні матеріали. – 2011. – Вип. 1. – C. 3-13.
Abstract: На підставі комплексних досліджень нанодисперсного діоксиду титану встановлено оптимальні умови його лазерної модифікації за яких даний матеріал забезпечує високі питомі ємнісні характеристики літієвих джерел струму. Установлені зміни морфології та структури нанорозмірного ТiO2, викликані дією лазерного опромінення (т, - 1 5 не, λ = 1,06 мкм) залежно від тривалості опромінення та енергії в імпульсі. Досліджений ефект впливу лазерного опромінення з енергією в область прозорості ТiO2 на його фононні спектри, які на даний час є маловивченими. Важливими факторами, які впливають на частотне положення фононних піків нанокристалічного ТiO2, можуть бути вакансії в кисневій підгратці та внутрішні мікронапруження. Показано, що вказані структурні перетворення істотно впливають на ступінь інтеркаляції літію в ТiO2. Встановлені оптимальні режими лазерного опромінення нанодисперсного ТiO2 (енергія в імпульсі Е = 0,02 Дж, тривалість імпульсу т = 15 не, частота слідування імпульсів f = 28 Гц, тривалість опромінення 4,5 хв), за яких питомі енергетичні характеристики ЛДС, сформованих на його основі, зростають на 40-45 %.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13151
Appears in Collections:№ 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.