Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/13166
Title: Особливості процесу радіаційного дефектоутворення у приповерхневому шарі імплантованих іонами Si+ плівок залізо-ітрієвого Ґранату
Authors: Остафійчук, Богдан Костянтинович
Гарпуль, Оксана Зіновіївна
Куровець, Валентина Василівна
Keywords: ферит-ґранатові плівки
іонна імплантація
крива дифракційного відбивання
профіль підносної деформації
Issue Date: 2012
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Остафійчук Б. К., Гарпуль О. З., Куровець В. В. Особливості процесу радіаційного дефектоутворення у приповерхневому шарі імплантованих іонами Si+ плівок залізо-ітрієвого Ґранату // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізика. Функціональні матеріали. – 2012. – Вип. 2. – C. 3-9.
Abstract: Проведено математичне моделювання процесу імплантації іонів Si+ у плівку ЗІҐ. Показано, що утворення пар Френкеля та дефектів більш складного типу є рівноймовірним. Теоретично розраховано профіль концентрації радіаційних дефектів, який в основному формується дефектами, утвореними внаслідок пружних взаємодій іона-імплантага з атомами мішені. Експериментально встановлено, що імплантація іонів Si+ у плівки ЗІҐ призводить до утворення в приповерхневому шарі монотонно-спадних профілів відносної деформації.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13166
Appears in Collections:№ 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Остафійчук Б.К., Гарпунь О.З., Куровець В.В. С.3-9.pdf291.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.