Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/13171
Title: Лазерно-стимульована модифікація таLi+ - інтеркаляція в діоксид титану
Authors: Будзуляк, Іван Михайлович
Остафійчук, Богдан Костянтинович
Сегін, Михайло Ярославович
Ільницький, Роман Васильович
Яблонь, Любов Степанівна
Морушко, Ольга Василівна
Keywords: лазерне опромінення
питома ємність
імпедансна спектроскопія
Issue Date: 2012
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Будзуляк І. М., Остафійчук Б. К., Сегін М. Я., Ільницький Р. В., Яблонь Л. С., Морушко О. В. Лазерно-стимульована модифікація та Li+ - інтеркаляція в діоксид титану // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізика. Функціональні матеріали. – 2012. – Вип. 2. – C. 81-88.
Abstract: Встановлені зміни морфології та структури нанорозмірного TiO2 анатазної форми, викликані дією лазерного опромінення (ti = 15 не, λ 1,06 мкм) у залежності від тривалості опромінення та енергії в імпульсі. Показано, що вказані структурні перетворення істотно впливають на ступінь інтеркаляції літію в TiO2, встановлені режими опромінення, при яких дана величина зростає в порівнянні з неопроміненим матеріалом. Електрохімічні властивості опроміненого TiO2 свідчать про наявність оптимальних режимів лазерного опромінення, при яких питома ємність та енергія досягають значень, що на 43 % перевершують вказані величини для неопроміненого TiO2.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13171
Appears in Collections:№ 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.