Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/13181
Title: Анізотропні ефекти в дефектній підсистемі іонно-імплантованих матеріалів із структурою гранату
Authors: Томин, Уляна Олексіївна
Яремій, Іван Петрович
Keywords: ефекти анізотропії
призматичні дислокаційні петлі
монокристали ґадоліній-галієвого фанату
ферит-ґранатові плівки
іонна імплантація
Х-променева дифрактометрія
Issue Date: 2014
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Томин У. О., Яремій І. П. Анізотропні ефекти в дефектній підсистемі іонно-імплантованих матеріалів із структурою гранату // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізика. Функціональні матеріали. – 2014. – Вип. 3. – C. 33-42.
Abstract: Встановлено існування анізотропії в орієнтації призматичних дислокаційних петель, що формуються в приповерхневих шарах монокристалів після іонної імплантації. Записано співвідношення, які дають можливість врахувати анізотропію в орієнтації призматичних дислокаційних петель, для обчислення статичного фактора Дебая-Валлера Е та коефіцієнта екстинкції μdx. Використовуючи отримані співвідношення, обчислено значення статичного фактора Дебая-Валлера та коефіцієнта екстинкції для відбивань (444), (888) та (880) та призматичних дислокаційних петель з векторами Бюргерса, паралельними до напрямків виду (111), (110) та (100). Розроблені підходи застосовано при аналізі кристалічної структури приповерхневих шарів Ві-заміщених ферит-гранатових плівок, імплантованих іонами бору. Проаналізовано вплив імплантаційно наведених напруг на магнітну мікроструктуру приповерхневих шарів ФҐП та особливості формування в них смугової доменної структури.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13181
Appears in Collections:№ 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Томин У.О., Яремій І.П. С.33-42.pdf484.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.