Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/13346
Title: Тензорезистивні ефекти в сильно деформованих кристалах n-Si та n-Ge
Other Titles: Tensoresistive Effects in Strongly Deformed Crystals n-Si and n-Ge
Authors: Будзуляк, Сергій Іванович
Keywords: кремній
германій
ефективна маса
одновісний тиск
критична концентрація
перехід метал-ізолятор
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Будзуляк С. І. Тензорезистивні ефекти в сильно деформованих кристалах n-Si та n-Ge / С. І. Будзуляк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 1. - С. 34-39.
Abstract: Встановлено, що поряд із класичними механізмами перерозподілу електронів між долинами існують додаткові механізми, які пов'язані з радикальною перебудовою зони провідності за рахунок деформаційноіндукованого збільшення ефективної маси електрона. Для сильно легованих кристалів кремнію за умови досягнення переходу метал-ізолятор отримана залежність ефективної маси електрона від одновісного тиску, що знаходиться в повній відповідності з теоретичними розрахунками, а також з експериментальними даними. З’ясовані особливості ударної іонізації станів мілких домішок на ізоляторній стороні деформаційноіндукованого переходу метал-ізолятор для сильно легованих кристалів кремнію й германію n-типу провідності. Виявлено особливості електрофізичних властивостей нейтронно-легованих кристалів кремнію, зумовлених наявністю високотемпературних технологічних термодонорів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13346
Appears in Collections:Т. 13, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1301-05.pdf212.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.