Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/13394
Title: Взаємодія наночастинок аеросилу з високопористими вуглецевими матеріалами, отриманими внаслідок обгару І. Залежність енергетичного розподілу р-електронів від ступеня обгару високопористих вуглецевих матеріалів
Other Titles: Interaction of Aerosil Nanoparticles with High-Porous Carbon Materials Obtained Due to Burn-off І. Dependence of Energy Distribution of р-Electrons on Degree of Burn-off of High-Porous Carbon Materials
Authors: Ільків, Богдан Ігорович
Петровська, Світлана Степанівна
Зауличний, Ярослав Васильович
Гунько, Володимир Мусійович
Зарко, Володимир Ілліч
Keywords: аеросил
емісійна смуга
електронна структура
силоксанові зв’язки
рентгенівська спектроскопія
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Ільків Б. І. Взаємодія наночастинок аеросилу з високопористими вуглецевими матеріалами, отриманими внаслідок обгару І. Залежність енергетичного розподілу р-електронів від ступеня обгару високопористих вуглецевих матеріалів / Б. І. Ільків, С. С. Петровська, Я. В. Зауличний, В. М. Гунько, В. І. Зарко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 1. - С. 102-108.
Abstract: Методом ультрам‘якої рентгенівської емісійної спектроскопії вивчено залежність енергетичного розподілу Ср–валентних електронів від ступеня обгару вуглецю при активації високопористих вуглецевих матеріалів. Виявлено відмінності в перекритті рπ-орбіталей та їх змішування з sp 2 -станами в зразках з різним ступенем обгару. З’ясовано, що після різних ступенів обгару формуються нанопори з відмінними кривизною та розгалуженнями. Найбільш активований стан досліджених нанопористих вуглецевих матеріалів досягнуто при 40 % обгару, що разом з можливою найменшою кривизною пор може забезпечити найефективнішу взаємодію з нанокремнеземами.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13394
Appears in Collections:Т. 13, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1301-17.pdf778.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.