Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/13600
Title: Кристалічна та електронна структури твердого розчину заміщення Ti1-хDyxNiSn
Other Titles: Crystal and Electronic Structures of Ti1-хDyxNiSn Substitutional Solid Solution
Authors: Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Любов Петрівна
Рогль, Петер-Франц
Хліль, Ель Кібір
Ромака, Віталій Володимирович
Горинь, Андрій Маркіянович
Keywords: напівпровідник
густина станів
рівень Фермі
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Стадник Ю. В. Кристалічна та електронна структури твердого розчину заміщення Ti1-хDyxNiSn / Ю. В. Стадник, Л. П. Ромака, П.-Ф. Рогль, Е. К. Хліль, В. В. Ромака, А. М. Горинь // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 1. - С. 180-184.
Abstract: Досліджено кристалічну та електронну структури твердого розчину заміщення Ti1-хDyxNiSn. Встановлено область існування Ti1-хDyxNiSn (до х ≈ 0,20) та розраховано розподіл електронної густини (DOS) у рамках самоузгодженого методу Корринги-Кона-Ростокера у наближенні когерентного потенціалу (KKR– CPA–LDA). Розрахунки вказують на напівпровідниковий характер зонної структури Ti1-хDyxNiSn, а уведення атомів Dy у структуру сполуки TiNiSn призводить до дрейфу рівня Фермі в напрямку валентної зони.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13600
Appears in Collections:Т. 13, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1301-28.pdf246.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.