Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14010
Title: Дефектоутворення у тонких плівках станум телуриду під час вирощування з парової фази
Authors: Прокопів, Володимир Володимирович
Keywords: тонкі плівки
станум телурид
точкові дефекти
квазіхемічні рівняння
Issue Date: 2011
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Прокопів В. В. (мол.) Дефектоутворення у тонких плівках станум телуриду під час вирощування з парової фази // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Хімія. – 2011. – Вип. 12. – C.119 – 123.
Abstract: Розроблена модель квазіхемічних реакцій утворення власних точкових дефектів у плівках станум телуриду під час вирощування з парової фази методом гарячої стінки у припущенні утворення двократно йонізованих дефектів за Шотткі. Одержано аналітичні вирази для визначення концентрації дірок (р), вакансій стануму [V2-Sn ] і телуру [V2+Te] через константи квазіхемічних реакцій їх утворення (К) і парціяльний тиск пари телуру (PTe2 ). Встановлено залежности концентрацій вільних носіїв заряду та переважаючих точкових дефектів від технологічних факторів: температури підкладки (ТП), температури випаровування (ТВ), парціяльного тиску пари телуру (РТе2 ). Автор висловлює подяку професору Фреїку Д.М. за постановку завдання та обговорення результатів дослідження.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14010
Appears in Collections:№ 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
В.В. Прокопів (мол.) С.119-123.pdf147.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.