Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14034
Title: Етнополітологія: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030104 «Політологія»
Authors: Матвієнків, Світлана Миколаївна
Issue Date: 2018
Citation: Матвієнків С.М. Етнополітологія / Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030104 «Політологія». – Івано-Франківськ: НАІР, 2018. – 80 с.
Abstract: Даний методичний посібник допоможе студентам під час освоєння курсу «Етнополітологія». Він зорієнтує студентів на самопідготовку, підготовку до семінарських занять, контрольних робіт, колоквіуму, екзамену з даної дисципліни; допоможе при написанні курсової роботи, наукових статей, есе та рефератів з даної проблематики. Тут також чітко визначено основний понятійно-категоріальний апарат та рекомендована література для поглибленого вивчення курсу, вказані критерії оцінювання різного виду робіт, рекомендації для самостійної роботи студентів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14034
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.