Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14037
Title: Політичне прогнозування: навчально-методичний посібник
Authors: Дерев'янко, Сергій Миронович
Матвієнків, Світлана Миколаївна
Issue Date: 2022
Citation: Дерев’янко С. М., Матвієнків С. М. Політичне прогнозування: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2022. 146 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник містить тематику лекцій, плани семінарських занять, тематику самостійної роботи та індивідуальних науково-дослідних завдань здобувачів, завдання для письмових робіт, вказівки щодо оцінювання результатів навчальної діяльності, питання до іспиту, тестові завдання, термінологічний словник, перелік рекомендованої літератури та окремі хрестоматійні матеріали. Розрахований на глибоке оволодіння програмним матеріалом навчальної дисципліни “Політичне прогнозування” та активізацію самостійної роботи студентів. Призначений для здобувачів спеціальностей “Політологія” та “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” закладів вищої освіти, а також для всіх, хто цікавиться проблемами політичного прогнозування.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14037
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Політичне прогнозування.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.