Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1416
Title: ҐЕНЕЗА ЕТНІЧНОГО КАТАЛІЗАТОРА ПОЛІТИЧНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ ( НА ПРИКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ)
Authors: Монолатій, Іван Сергійович
Keywords: етнічність, політична мобілізація, політична участь, етнічні політичні актори, Австрійська імперія
Issue Date: 2011
Citation: Монолатій І. Ґене­за етнічно­го ка­таліза­то­ра політич­ної мобілізації (на при­кладі Австрійської імперії) // Держава і право. — 2011. — Вип. 54. — С. 616-625.
Abstract: Обґрунтовується теза, що провідну роль у формалізації етнічного виміру політичної участі населення Австрійської імперії відіграла еволюція ідентидів – від релігійної до етнічної самоідентифікації, а транслятором політичної мобілізації підданих імперії виступав етнічний каталізатор. Встановлено, що за допомогою останнього група, що належала до однієї етнічної категорії, в боротьбі за політичну владу і лідерство з членами інших етнічних груп або з державою маніпулювала етнічними звичаями, міфами і символами з політичною метою, використовуючи їх як головний ресурс для того, щоб створити спільну ідентичність і політичну організацію «своєї» групи. З’ясовано, що мобілізаційна участь населення імперії, яка виступала ефективним способом залучення населення до політичного процесу, ґрунтувалася на індивідуальній або груповій активності, яка здійснювалася під тиском суб’єктів політики або під їхнім впливом.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1416
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Генеза етнічного_Монолатій.pdf336 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.