Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14172
Title: Навчальна програма поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Екологічна хемія»
Authors: Сіренко, Геннадій Олександрович
Солтис, Любов Михайлівна
Мазепа, Іван Віцентович
Матківський, Микола Петрович
Keywords: екологія
біохемія
організм
зовнішнє середовище
обмін речовин
клітинний обмін
метаболізм
ферменти
каталізатори
генетичний контроль
токсифікація
адаптація
важкі метали
біометрія
інженерія
моніторинг
статистичний облік
банк інформації
моделювання
прогнозування
екологічна безпека
природоохоронне інспектування
Issue Date: 2010
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Сіренко Г. О., Солтис Л. М., Мазепа І. В., Матківський М. П. Навчальна програма поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Екологічна хемія» // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Хімія. – 2010. – Вип. 10. – C.72 – 86.
Abstract: Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Мазепа І.В., Матківський М.П. Навчальна програма поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Екологічна хемія». - Методична розробка. - Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2010. - 15 с. Репрезентовано навчальну програму поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Екологічна хемія». Теоретична частина програми містить розділи: «Вступ: основні означення, екологія людини, хемія навколишнього середовища»; «Екологічна біогеохемія»; «Екологічна біохемія: біохемічні основи взаємодії живих організмів, обмін речовин як основа адаптації біологічних систем до мінливих умов зовнішнього середовища, механізми інтеграції клітинного обміну, взаємодія живих організмів з хемічними чинниками зовнішнього середовища, основи водної токсикології, водна екологічна мікробіологія, адаптація водних рослин до стресових абіотичних факторів середовища, важкі метали у грунті та рослинах, загальні механізми токсичної дії»; «Радіобіологічна екологія»; «Біометрична інженерія»; «Інженерна екологія»; «Моніторинг і методи вимірювання параметрів зовнішнього середовища»; «Основи статистичного обліку та банки інформації в екології»; «Моделювання і прогнозування стану довкілля»; «Екологічна безпека та природоохоронне інспектування». Затверджено на засіданні катедри теоретичної і прикладної хемії 19 квітня 2010 року (протокол № 9). Навчальна програма спеціяльного курсу «Екологічна хемія» адресується студентам зі спеціальносте «Хемія» в університетах класичного типу. Можливе використання частин цієї програми для студентів спеціяльностей «Біологія», «Біохемія», «Екологія». Літ. джерел 143.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14172
Appears in Collections:№ 10Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.