Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1418
Title: ДЕТЕРМІНАНТНІ ФАКТОРИ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ (ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ПАРАДИГМА ТРАНЗИТИВНОГО ПЕРІОДУ)
Authors: Монолатій, Іван Сергійович
Keywords: вибори, державний етнос, етнічні меншини, західноукраїнські землі, політична участь
Issue Date: 2009
Citation: Монолатій І.ДЕТЕРМІНАНТНІ ФАКТОРИ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ (ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ПАРАДИГМА ТРАНЗИТИВНОГО ПЕРІОДУ) // Вісник СевНТУ. Вип. 100: Політологія: зб. наук. пр. Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2009. С. 65-70.
Abstract: Аналізуються фактори і механізми політичної участі, ставлення і/або (не)сприйняття етнічними меншинами західноукраїнських земель нації-держави, їхнє позиціонування у виборах і діяльності у представницьких органів влади у транзитивний період.
Description: Фактори і механізми політичної участі основних фігурантів міжетнічної взаємодії на західноукраїнських землях у транзитивний період засвідчують, що корекція обраної стратегії можлива, якщо вона залежить від лібералізму/консерватизму політичного істеблішменту, рівня «гнучкості» сповідуваних ним методів керівництва – у випадку тиску на центральну владу етнічних меншин і політичних сил, сформованих у середовищі державного етносу. Враховуючи протиріччя нації-держави й етнічних меншин, останніх і держави, що виникає з-поміж іншого як результат взаємних претензій на владу, намагань центру, який презентує інтереси титульної етнонаціональної спільноти, нав’язати свою волю всім іноетнічним суб’єктам політикуму, а водночас і їхніх домагань стосовно перенесення на них компетенції держави.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1418
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Детермінантні фактори_Монолатій.pdf177.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.