Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1419
Title: ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ЕТНОПОЛІТИЧНА СФЕРА: СУБ’ЄКТИ І ТЕНДЕНЦІЇ ІМПЕРСЬКОГО ПРОСТОРУ
Authors: Монолатій, Іван Сергійович
Keywords: етнополітична сфера, етнополітика, етнічні меншини, ідентичність
Issue Date: 2008
Publisher: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Citation: Монолатій І. Західноукраїнська етнополітична сфера: суб’єкти і тенденції імперського простору // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2008. - Вип. 37. - С. 74-83.
Abstract: Аналіз суб’єктів і тенденцій західноукраїнської етнополітичної сфери на імперському просторі засвідчує відмінність між ареальним та дисперсним характером проживання українців і поляків, а також імміграційних меншин, а також соціальну неструктурованість більшості етнонаціональних спільнот, що проживали в західноукраїнському реґіоні. На імперському просторі Габсбурґів центральне і крайове законодавство визначало «правила гри» суб’єктів міжетнічної взаємодії, спрямовані на захист прав етнічних меншин. Воно й було засобом кореляції етнополітичної поведінки «чужих». Разом з тим, мінімізації міжетнічної напруги й суперечностей в західноукраїнському реґіоні сприяв «загерметизований» у собі потенціал міжетнічного антагонізму. Головним критерієм Відня у сфері етнонаціональної політики тут виявилася нейтралізація сепаратизму етнічних меншин.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1419
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.