Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1420
Title: ІСТОРИЧНІ МІФИ ЕТНІЧНИХ АКТОРІВ: МІСЦЕ Й РОЛЬ НА РЕГІОНАЛЬНІЙ ШАХІВНИЦІ ГАЛИЧИНИ
Authors: Монолатій, Іван Сергійович
Keywords: міжетнічна взаємодія, історичні міфи, етнічні націоналізми, етнічні актори, Галичина
Issue Date: 2014
Publisher: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Монолатій І. Історичні міфи етнічних акторів: місце й роль на регіональній шахівниці Галичини // Вісник Прикарпатського університету. Історія. - 2014. - Вип. 25. - С. 22-29.
Abstract: У статті обґрунтовано тезу, що габсбурзька абсолютистська система управління заздалегідь позбавляла етноси Галичини політичної суб’єктності, адже відносини особи й держави в етнічному аспекті визначалися віросповіданням. Установлено, що етнічні й мовні відмінності набули політичного значення в середині ХІХ ст., коли етнічна ідеологія почала акцентувати самобутність окремих етнонацій, їхніх культур і мов. При цьому акцент робився на загальнонаціональних цінностях – етнічному інтересі, безпеці тощо. Швидкому поширенню їх елементів сприяли літературні твори, які відігравали суттєву роль у формуванні етнічних цінностей. З’ясовано, що наслідком цього стало розгортання полеміки щодо формулювання національних програм і національних міфів, зокрема, про “тірольців Сходу”, “Gente Ruthenus, natione Polonus” і “святое историческое посланничество собиранія Земли Русской”. Доведено, що етнічний каталізатор політичної мобілізації використовували різні політичні кола, з одного боку, для політизації етнічностей (він визначав специфіку етногрупової динаміки), а з іншого, – для скерування соціального протесту в русло міжетнічної боротьби.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1420
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Історичні міфи_Монолатій.pdf766.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.