Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14254
Title: Мікроконтактна модифікація поверхні для створення самовпорядкованих масивів наночастинок
Other Titles: Microcontact Surface Modification for Self-Assembled Nanoparticle Arrays
Authors: Дмитрук, Микола Леонтійович
Малинич, Сергій Захарович
Keywords: нанолітографія
оптичні спектри
наночастинки срібла
локалізований плазмонний резонанс
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Дмитрук М. Л. Мікроконтактна модифікація поверхні для створення самовпорядкованих масивів наночастинок / М. Л. Дмитрук, С. З. Малинич // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 2. - С. 340-345.
Abstract: У даній роботі описано простий спосіб модифікації пласкої поверхні полі(вініл піридином) за допомогою м’якої літографії. Розглядається мікроконтактний друк з використанням полі(диметилсилоксанової) гуми як кліше для друку. Формою для виготовлення еластичного штампу використовувалися компакт- та DVD - диски. Для отримання структур з меншим періодом як форми також використовувалися дифракційні гратки. Штамп-кліше занурювався у розчин полі(вініл піридину) та, після підсушування, на чистій скляній поверхні ним друкувався відбиток. Кращих результатів досягнуто, коли штамп спочатку прикладався до тонкого шару полі(вініл піридину), нанесеного на пласку скляну пластину з подальшим перенесенням на іншу підкладку. Такі полімерні відбитки використовувалися для закріплення наночастинок срібла діаметром 100 нм. Описана методика може успішно застосовуватися для створення різноманітних наноструктур.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14254
Appears in Collections:Т. 13, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1302-06.pdf472.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.