Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14322
Title: Трансформація екситонно-домішкових комплексів в монокристалах CdTe: Cl під впливом гамма-опромінення та термічного відпалу
Other Titles: Transformation of Exciton-Impurity Complexes in Single Crystals CdTe: Cl Under the Influence of Gamma Irradiation and Thermal Annealing
Authors: Будзуляк, Сергій Іванович
Лоцько, Олександр Павлович
Вахняк, Надія Дмитрівна
Калитчук, Сергій Михайлович
Корбутяк, Дмитро Васильович
Keywords: монокристал телуриду кадмію
екситонно-домішкові комплекси
фотолюмінесценція
гамма-опромінення
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Будзуляк С. І. Трансформація екситонно-домішкових комплексів в монокристалах CdTe: Cl під впливом гамма-опромінення та термічного відпалу / С. І. Будзуляк, О. П. Лоцько, Н. Д. Вахняк, С. М. Калитчук, Д. В. Корбутяк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 2. - С. 351-356.
Abstract: Методом низькотемепартурної фотолюмінесценції досліджено вплив гамма-опромінення та термічного відпалу на трансформацію екситонно-домішкових комплексів в монокристалах телуриду кадмію легованого хлором. Немонотонні залежності інтегральної інтенсивності фотолюмінесценції (ФЛ) від дози опромінення вказують на радіаційно-стимульоване упорядкування кристалічної структури (ефект малих доз). На основі вимірів температурних залежностей спектрів ФЛ встановлено граничну температуру відпалу (Т ≈ 170°С) після якої відбуваються суттєві зміни в домішково-дефектній структурі монокристалів CdTe:Cl.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14322
Appears in Collections:Т. 13, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1302-08.pdf184.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.