Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14324
Title: Температурно-частотні залежності електричних властивостей гетеровалентно заміщеної літій-марганцевої шпінелі
Other Titles: Temperature and Frequency Dependences of Electrical Properties of Heterovalent Replaced Lithium - Manganese Spinel
Authors: Бойчук, Андрій Миколайович
Січка, Михайло Ярославович
Сулим, Петро Олегович
Цап, В. А.
Гасюк, Михайло Іванович
Keywords: гетеровалентне заміщення
катіонний розподіл
електропровідність
імпеданс
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Бойчук А. М. Температурно-частотні залежності електричних властивостей гетеровалентно заміщеної літій-марганцевої шпінелі / А. М. Бойчук, М. Я. Січка, П. О. Сулим, В. А. Цап, М. І. Гасюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 2. - С. 357-362.
Abstract: Проведено температурно-частотні дослідження електричних властивостей модифікованої залізом літіймарганцевої шпінелі. Встановлено, що на електропровідність складних марганцевих оксидів великий вплив має розподіл катіонів та наявність дефектів, які утворюються внаслідок гетеровалентного заміщення. Показано, що провідність при низьких температурах здійснюється внаслідок стрибків електронів між атомами різної валентності в межах октапідгратки.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14324
Appears in Collections:Т. 13, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1302-09.pdf269.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.