Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14335
Title: Моделі топології поверхні і кінетика процесу росту нанокристалічних структур РЬТе на сколах слюди-мусковіт
Other Titles: Models of Surface Topology and Kinetics of the Process of Growth of Nanocrystalline Structures PbTe on Chips of Mica-Muscovite
Authors: Салій, Ярослав Петрович
Бачук, Василь Васильович
Фреїк, Дмитро Михайлович
Ліщинський, Ігор Мирославович
Keywords: моделювання
наноструктури
телурид свинцю
кінетика процесу росту
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Салій Я. П. Моделі топології поверхні і кінетика процесу росту нанокристалічних структур РЬТе на сколах слюди-мусковіт / Я. П. Салій, В. В. Бачук, Д. М. Фреїк, І. М. Ліщинський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 2. - С. 379-383.
Abstract: У роботі, на основі моделювання поверхні плівки, проаналізовано результати досліджень атомно - силовою мікроскопією топології поверхні епітаксійних наноструктур плюмбум телуриду, вирощених із парової фази методом гарячої стінки на сколах (0001) слюди - мусковіт марки СТА. Встановлено особливості кінетики процесу формування поверхневих нанокристалічних пірамід, визначено енергію активації їх вагнерівського мономолекулярного механізму росту. Встановлено, що епітаксійний ріст поверхневих нанокластерів РЬТе за температур осадження Тп = (350 - 630) К здійснюються накладанням тригональних пірамід гранями системи {100} основами (111) параллельно до (0001) слюди.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14335
Appears in Collections:Т. 13, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1302-13.pdf743.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.