Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14338
Title: Структуроутворення у тонких плівках кадмій телуриду на скляних та ситалових підкладках у методі «гарячої стінки»
Other Titles: Structure of Thin Films of Cadmium Telluride on Glass and Pyroceramics Substrates in the Method of "Hot Wall"
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Соколов, Олександр Леонідович
Ліщинський, Ігор Мирославович
Биліна, Іван Степанович
Keywords: наноструктури
телурид свинцю
процеси росту
парова фаза
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Структуроутворення у тонких плівках кадмій телуриду на скляних та ситалових підкладках у методі «гарячої стінки» / Д. М. Фреїк, О. Л. Соколов, І. М. Ліщинський, І. С. Биліна // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 2. - С. 389-398.
Abstract: Методами атомно-силової мікроскопії досліджено особливості формування тонкоплівкових наноструктур кадмій телуриду на підкладках із скла і ситалу, отриманих у квазізамкненому об’ємі методом «гарячої стінки».
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14338
Appears in Collections:Т. 13, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1302-15.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.