Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14376
Title: Електрокінетичні властивості напівпровідникового твердого розчину заміщення Ti1-xDyxNiSn
Other Titles: Electrokinetic Properties of Semiconductive Substitutional Ti1-xDyxNiSn Solid Solution
Authors: Ромака, Володимир Афанасійович
Рогль, Петер-Франц
Хліль, Ель Кібір
Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Любов Петрівна
Лах, Олег Іванович
Горинь, Андрій Маркіянович
Keywords: напівпровідник
електроопір
рівень Фермі
термо - ЕРС
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Ромака В. А. Електрокінетичні властивості напівпровідникового твердого розчину заміщення Ti1-xDyxNiSn / В. А. Ромака, П.-Ф. Рогль, Е. К. Хліль, Ю. В. Стадник, Л. П. Ромака, О. І. Лах, А. М. Горинь // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 2. - С. 424-427.
Abstract: Досліджено температурні залежності питомого електроопору та коефіцієнта термо - ЕРС для твердого розчину заміщення Ti1-хDyxNiSn у температурному інтервалі 80 ÷ 380 К. Отримані експериментальні результати узгоджуються з прогнозними оцінками, зробленими на основі результатів розрахунку електронної структури Ti1-хDyxNiSn.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14376
Appears in Collections:Т. 13, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1302-22.pdf295.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.