Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14492
Title: Варіювання фотолюмінесценції квантових точок CdTe шляхом контрольованої взаємодії з плазмонними наночастинками Au
Other Titles: Tuning the photoluminescence of CdTe quantum dots by controllable coupling to plasmonic Au nanoparticles
Authors: Джаган, Володимир Миколайович
Капуш, Ольга Анатоліївна
Ісаєва, Оксана Федорівна
Будзуляк, Сергій Іванович
Магда, О.
Когутюк, П. П.
Тріщук, Любомир Іванович
Єфанов, Володимир Семенович
Валах, Михайло Якович
Юхимчук, Володимир Олександрович
Keywords: квантова точка
наночастинки Au
фотолюмінесценція
напівпровідниковий нанокристал
CdTe
LSPR
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Джаган В. М. Варіювання фотолюмінесценції квантових точок CdTe шляхом контрольованої взаємодії з плазмонними наночастинками Au / В. М. Джаган, О. А. Капуш, О. Ф. Ісаєва, С. І. Будзуляк, О. Магда, П. П. Когутюк, Л. І. Тріщук, В. С. Єфанов, М. Я. Валах, В. О. Юхимчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 4. - С. 720-727.
Abstract: Контрольована зміна інтенсивності фотолюмінесценції (ФЛ) напівпровідникових квантових точок (КТ) зумовлена їх взаємодією з плазмонними наночастинками (НЧ) є основою для потенційних оптоелектронних і сенсорних застосувань. У даній роботі досліджено вплив НЧ Au на ФЛ колоїдних КТ CdTe в розчинах і плівках. Підсилення ФЛ КТ, синтезованих у воді, спостерігаєся у випадку спектрального перекриття смуги поглинання плазмону та смуги ФЛ КТ. У випадку НЧ Au синтезованих у диметилсульфоксилі, спостерігається тенденція до зниження інтенсивності ФЛ. Для еталонних зразків, отриманих шляхом змішування КТ не з розчинами НЧ Au, а з відповідним чистим розчинником, спостерігалося певне посилення ФЛ, яке, імовірно, пояснюється зменшенням самопоглинання або невипромінювальної взаємодії між КТ в менш концентрованому їх розчині. Однак внесок концентраційного вкладу в підсилення не повиненн залежати від спектральних властивостей НЧ і КТ. Таким чином, спостережувана в цій роботі різна поведінка ФЛ КТ у певних комбінаціях КТ і НЧ пояснюється взаємодією між електронним збудженням у КТ і плазмоном.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14492
Appears in Collections:Т. 23, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6248-Текст статті-18627-1-10-20221219.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.