Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14558
Title: Принципи побудови гібридних мікросистем для біомедичних застосувань
Other Titles: Principles of Construction of Hybrid Microsystems for Biomedical Applications
Authors: Дзундза, Богдан Степанович
Когут, Ігор Тимофійович
Голота, Віктор Іванович
Туровська, Лілія Вадимівна
Дейчаківський, Михайло Васильович
Keywords: сенсорна мікросистема
серцевий ритм
мобільні пристрої
сатурація
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Дзундза Б. С. Принципи побудови гібридних мікросистем для біомедичних застосувань / Б. С. Дзундза, І. Т. Когут, В. І. Голота, Л. В. Туровська, М. В. Дейчаківський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 4. - С. 776-784.
Abstract: В роботі проаналізовано існуючі неінвазивні методи та засоби вимірювання та моніторингу частоти серцевих скорочень (ЧСС), сатурації та рівня глюкози в крові людини (РГКЛ), показано шляхи їх вдосконалення для підвищення точності та розширення кількості отримуваних параметрів цими методами, що стало основою для створення пристрою гібридної мікросистеми для біомедичних застосувань. Розроблено структурну схему мікросистеми та прототип програмно-апаратних засобів для неперервного моніторингу серцевого ритму, показників РГКЛ, рівня сатурації та інших параметрів крові методом фотоплетизмографії (ФПГ). Запропоновані алгоритми та засоби забезпечують первинну обробку сигналів від оптичних сенсорів, обчислення параметрів пульсової хвилі, передачу даних на мобільні пристрої та віддалений сервер, можливість калібрування в процесі експлуатації на основі результатів досліджень.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14558
Appears in Collections:Т. 23, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6195-Текст статті-18648-1-10-20221220.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.