Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1461
Title: НА ШЛЯХУ ДО ГАЛИЦЬКОГО МІЖЕТНІЧНОГО КОМПРОМІСУ: ПЕРЕГОВОРНІ ПРОЦЕСИ 1911–1912 рр.
Authors: Монолатій, Іван Сергійович
Keywords: компроміс, поступки на користь “чужих”, атмосфера міжетнічної конфрон-тації, політичні етнічні актори, Галичина, Австро-Угорщина
Issue Date: 2013
Publisher: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Монолатій І. На шляху до галицького міжетнічного компромісу: переговорні процеси 1911-1912 рр. // Галичина. - 2013. - Ч. 22-23. - С. 439-445.
Abstract: У статті проаналізована діалектика компромісів і консенсусів формалізованих та неформалізованих етнічних політичних акторів, які в Галичині мали свої особливості. Обґрунтована теза, що спроби укладення Галицького міжетнічного компромісу засвідчили можливість початку конструктивної співпраці між обома етнонаціями. Автор підкреслює, що на характер політичної діяльності українців і поляків постійно впливав фактор претензій на спільну територію проживання, а визначальними бу-ли вимоги українців стосовно запровадження територіальної автономії в реґіоні їх ареального прожи-вання. Їх аґреґували й артикулювали політичні актори українців, які обстоювали той варіант політичного консенсусу з поляками, який базувався на їхній участі в державному управлінні й запровадженні автономії. Прагнучи здобути політичну рівноправність з політичними акторами поляків в управлінні Галичиною, українці шукали підтримки в центральних органів влади, а державу трактували як партнера в спаринґу проти вимог поляків щодо розширення компетенцій уже існуючої галицької автономії.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1461
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_Монолатій_Nikp_2013_22-23_55.pdf460.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.