Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14730
Title: Реакція греко-католицького духовенства на насильницьку смерть Ольги Басараб 1924 р.
Other Titles: The reaction of the greek catholic clergy to the forced death of Olga Basarab in 1924
Authors: Єгрешій, Олег Ігорович
Keywords: Ольга Басараб
польські урядові структури
отець Леонтій Куницький
греко-католицьке духовенство
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Єгрешій О. І. Реакція греко-католицького духовенства на насильницьку смерть Ольги Басараб 1924 р. / О. І. Єгрешій // Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис "Галичина". - 2022. - № 35. - С. 109-116.
Abstract: У науковій статті автор визначає реакцію греко-католицького духовенства на смерть Ольги Ба- сараб. Зазначається, що насильницька смерть Ольги Левицької (Басараб) у ніч з 12 на 13 лютого 1924 р. отримала широкий громадський резонанс у галицькоукраїнському суспільстві, ще більше загострила українсько-польські взаємини того часу. Священики Греко-католицької Церкви були учасниками бага- тьох віче, та інших жалобних заходів, присвячених її пам’яті. Одним із найактивніших священиків був громадський діяч, член Української трудової партії, прелат-канцлер Митрополичої капітули у Львові отець Леонтій Куницький. Похорон О. Басараб перетворився на широку акцію протесту, в якій взяли участь декілька тисяч осіб із різних куточків Галичини. Польські урядові структури переконували представників митрополичої курії ГКЦ вплинути на свя- щеників аби ті відмовилися правити богослужіння за самогубців, бо це суперечило канонам Церкви. Представники польської влади підкреслювали, що ці набоженства мали не релігійний, а політичний характер. Автор статті підкреслює, що насильницька смерть Ольги Басараб активізувала громадську діяльність греко-католицького духовенства. Щороку у дні її пам’яті (12–13 лютого) національно-свідо- ме духовенство ГКЦ відправляло у храмах жалобні богослужіння. Такі поминальні богослужіння за душу української патріотки О. Басараб стали національною традицією. Про це свідчать повідомлення того- часних українських часописів протягом 1930-х рр., окремі матеріали обласних архівів тощо. Цю тради- цію не було перервано і в час нацистської окупації 1941–1944 рр., вона існувала, до честі української діаспори, і в післявоєнні роки.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14730
Appears in Collections:№ 35

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6456-Текст статті-18668-1-10-20221221.pdf573.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.