Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14823
Title: Генезис пористої структури вуглецю із рослинної сировини внаслідок температурної активації
Other Titles: The Genesis of The Porous Structure of Carbon From Plant Material due to Temperature Activation
Authors: Остафійчук, Богдан Костянтинович
Будзуляк, Іван Михайлович
Іванічок, Наталія Ярославівна
Лісовський, Роман Петрович
Рачій, Богдан Іванович
Мерена, Роман Іванович
Keywords: термічна активація
гідротермальна карбонізація
пористий вуглецевий матеріал
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Остафійчук Б. К. Генезис пористої структури вуглецю із рослинної сировини внаслідок температурної активації / Б. К. Остафійчук, І. М. Будзуляк, Н. Я. Іванічок, Р. П. Лісовський, Б. І. Рачій, Р. І. Мерена // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 2. - С. 434-437.
Abstract: Шляхом аналізу ізотерм низькотемпературної (77 К) адсорбції-десорбції азоту були встановлені залежності розподілу пор за розмірами (BJH методом) та величини питомої поверхні (методом ВЕТ) від умов синтезу пористого вуглецевого матеріалу (ПВМ). Показано, що оптимальне співвідношення між мікро- і мезопорами отримується при температурі синтезу 800 °С при часі термічної активації 180 хв. При цьому величина питомої поверхні дорівнює 673 м 2 /г.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14823
Appears in Collections:Т. 13, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1302-24.pdf162.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.