Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14842
Title: Клатратний трансфер заряду і енергії в супрамолекулярних ансамблях конфігурації неорганічний напівпровідник/органічний донорно-ацепторний комплекс
Other Titles: Сlathrate Charge and Energy Transfer in Supramoleculer Assembley of Inorganic Semiconductor/ Organic DA Complex
Authors: Григорчак, Іван Іванович
Матулка, Дарія Василівна
Іващишин, Федір Олегович
Keywords: інтеркаляція
органічний рецептор
родамін-Ж
метиленовий синій
імпедансна спектроскопія
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Григорчак І. І. Клатратний трансфер заряду і енергії в супрамолекулярних ансамблях конфігурації неорганічний напівпровідник/органічний донорно-ацепторний комплекс / І. І. Григорчак, Д. В. Матулка, Ф. О. Іващишин // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 2. - С. 455-461.
Abstract: В роботі представлена можливість виготовлення за допомогою інтеркаляційних технологій складних супрамолекулярних комплексів – неорганічний напівпровідник/органічний рецептор. Об’єктами для досліджень служили шаруваті напівпровідники: галій селенід та індій селенід, які використовувалися в якості матриці-«господаря». В якості «гостьового» компонента використовувалися молекули органічних рецепторів – родаміну Ж та метиленового синього. Представлені результати досліджень зразків отримані методом імпедансної спектроскопії, відповідно до яких побудовані еквівалентні електричні схеми.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14842
Appears in Collections:Т. 13, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1302-29.pdf925.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.