Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14943
Title: Внутрішньозонна динамічна провідність допованого графену поза лінійним відгуком
Other Titles: Intraband Dynamic Conductivity of Doped Graphene beyond Linear Response
Authors: Рувінський, Борис Маркович
Рувінський, Марк Аунович
Keywords: допований графен
постлінійний відгук
прозорість
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Рувінський Б. М. Внутрішньозонна динамічна провідність допованого графену поза лінійним відгуком / Б. М. Рувінський, М. А. Рувінський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 3. - С. 595-599.
Abstract: Досліджено теоретично внутрішньозонну динамічну провідність допованого графену за межами підходу лінійного відгуку електронної підсистеми на падаючу електромагнітну хвилю. Визначено залежності внутрішньозонного струму від електричного поля, частоти, температури і хімічного потенціалу, які свідчать про відхилення в достатньо сильних електричних полях і при малих частотах від лінійного наближення класичної теорії провідності Друде-Больцмана. Зокрема, отримано насичення індукованого струму і нелінійне збільшення прозорості графену з ростом інтенсивності хвилі, як і для випадку міжзонної провідності при постлінійному відгуку. На відміну від збільшення для міжзонних переходів при фіксованій інтенсивності коефіцієнт трансмісії графену за внутрішньозонним механізмом зменшується з підвищенням хімпотенціалу і температури.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14943
Appears in Collections:Т. 13, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1303-03.pdf179.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.