Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14947
Title: Поздовжня релаксація квазіодновимірних сегнетоелектриків типу CsH2PO4
Other Titles: Longitudinal Relaxation of Quasi-One-Dimensional CsH2PO4 Type Ferroelectrics
Authors: Зачек, Ігор Романович
Левицький, Роман Романович
Вдович, Андрій Степанович
Keywords: сегнетоелектрики
кластерне наближення
п'єзоелектричний резонанс
динамічна діелектрична проникність
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Зачек І. Р. Поздовжня релаксація квазіодновимірних сегнетоелектриків типу CsH2PO4 / І. Р. Зачек, Р. Р. Левицький, А. С. Вдович // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 3. - С. 607-615.
Abstract: Запропонована динамічна модель деформованих дейтерованих квазіодновимірних сегнетоелектриків з водневими зв'язками. На основі цієї моделі в наближенні двочастинкового кластера з врахуванням короткосяжних і далекосяжних взаємодій та деформацій εi і ε5 в рамках методу Глаубера з врахуванням динаміки деформаційних процесів розраховано динамічні проникності механічно вільного і механічно затиснутого кристалу. Показано, що при належному виборі параметрів теорії має місце добрий кількісний опис запропонованою теорією експериментальних даних для ряду частково дейтерованих сегнетоелектриків Cs(H1-xDx)2PO4.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14947
Appears in Collections:Т. 13, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1303-06.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.