Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14951
Title: Структура пористих вуглецевих матеріалів згідно методів рентгенівської дифрактометрії та малокутового рентгенівського розсіяння
Other Titles: The Porous Carbon Materials Structure by X-ray Diffractometry and Small Angle X-ray Scattering Methods
Authors: Мандзюк, Володимир Ігорович
Кулик, Юрій Орестович
Нагірна, Надія Іванівна
Яремій, Іван Петрович
Keywords: пористий вуглецевий матеріал
рентгенівська дифрактометрія
малокутове розсіяння рентгенівських променів
фрактальна будова
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Мандзюк В. І. Структура пористих вуглецевих матеріалів згідно методів рентгенівської дифрактометрії та малокутового рентгенівського розсіяння / В. І. Мандзюк, Ю. О. Кулик, Н. І. Нагірна, І. П. Яремій // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 3. - С. 616-624.
Abstract: У роботі досліджено вплив температури карбонізації сировини рослинного походження на пористу структуру отриманого з неї вуглецевого матеріалу. Встановлено, що отриманий вуглецевий матеріал характеризується розвпорядкованою структурою, в якому при зростанні температури карбонізації формуються графітоподібні кластери розміром 20-30 Å. Зростання температури карбонізації зумовлює також розвиток пористої структури матеріалу, що позначається у збільшенні як площі поверхні, так і об’єму пор. Показано, що карбонізований матеріал характеризується наявністю масових і поверхневих фракталів, причому, масові фрактали сформовані з первинних вуглецевих нанокластерів розміром 27-45 Ǻ. При зростанні температури фрактальна розмірність масових фракталів зменшується, що задовільно корелює зі зміною пористого об’єму матеріалу.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14951
Appears in Collections:Т. 13, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1303-07.pdf308.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.