Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1513
Title: Вплив технологічних факторів отримання на морфологію поверхні та електричні властивості плівок PbTe легованих Bi
Authors: Салій, Ярослав Петрович
Дзундза, Богдан Степанович
Биліна, Іван Степанович
Костюк, Оксана Богданівна
Keywords: Телурид свинцю
Легування
Розсіювання
Поверхня
Issue Date: 2016
Citation: Я.П. Салій, Б.С. Дзундза, І.С. Биліна, О.Б. Костюк Вплив технологічних факторів отримання на морфологію поверхні та електричні властивості плівок PbTe легованих Bi // Журнал нано- та електронної фізики. - 2016. - Т. 8, № 2. - С. 02045-1-6.
Series/Report no.: DOI;10.21272/jnep.8(2).02045
Abstract: Досліджено вплив технологічних факторів отримання: часу та температур випарника та підкладки на морфологію поверхні та електричні властивості осаджених з пари у вакуумі на підкладки з ситалу плівок PbTe легованого Bi. Використано атомно-силову мікроскопію, методи обробки зображення та холлівські дослідження. Проаналізовано вплив параметрів форми поверхневих кристалітів на рухливість вільних носіїв заряду.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1513
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jnep_2016_V8_02045.pdf801.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.