Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1514
Title: Вплив ефектів розмірності на термоелектричні властивості тонких плівок PbTe
Authors: Рувінський, Марк Аунович
Костюк, Оксана Богданівна
Дзундза, Богдан Степанович
Keywords: Квантово-розмірні ефекти
Плюмбум телурид
Термоелектричні властивості
Тонкі плівки
Issue Date: 2016
Citation: М.А. Рувінський, О.Б. Костюк, Б.С. Дзундза Вплив ефектів розмірності на термоелектричні властивості тонких плівок PbTe // Журнал нано- та електронної фізики. - 2016. - Т.8, № 2. C. 02051-1-6.
Series/Report no.: DOI;10.21272/jnep.8(2).02051
Abstract: За кінетичним рівнянням Больцмана розв’язана крайова задача для розрахунку електропровідності та коефіцієнта Зеєбека для плівки з прямокутним перерізом. Розглянуто дзеркально-дифузний механізм відбиваня носіїв струму від поверхонь плівки. Розрахунки проведено для різних товщин напівпровідника n-PbTe. Для моделі квантової прямокутної ями з плоским дном та нескінченно високими стінками розраховано значення коефіцієнта Зеєбека для n-PbTe. Експериментально досліджено квантові і класичні розмірні ефекти. Показано перехід осцилюючих залежностей до монотонних для термоелектричних параметрів наноструктур на основі n-PbTe.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1514
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jnep_2016_V8_02051.pdf619.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.