Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1515
Title: Structural-morphological and Conductive Properties of С-Al2O3 Composite Materials
Other Titles: Структурно-морфологічні та провідні властивості композитних матеріалів С-Al2O3
Authors: Мандзюк, Володимир Ігорович
Миронюк, Іван Федорович
Кулик, Юрій Орестович
Безрука, Наталія Анатоліївна
Keywords: пористий вуглець
композитний матеріал
фрактальна структура
питома поверхня
питома провідність
Issue Date: 2020
Publisher: Сумський державний університет
Citation: V.I. Mandzyuk, I.F. Mironyuk, Y.O. Kulyk, N.A. Bezruka. Structural-morphological and Conductive Properties of С-Al2O3 Composite Materials // Journal of Nano- and Electronic Physics. 2020. V. 12, N. 1. P. 01013-1–01013-6.
Series/Report no.: 12;1
Abstract: У роботі з використанням методів малокутового Х-променевого розсіяння, низькотемпературної порометрії та імпедансної спектроскопії досліджено структуру, морфологію та електропровідні властивості композитного матеріалу С-Al2O3 залежно від відсоткового вмісту оксидної фази у ньому. З’ясовано, що структура досліджуваних матеріалів утворена масовими фракталами як результат агрегації вуглецевих кластерів на поверхні частинок оксиду алюмінію. Зменшення фрактальної розмірності від 2,80 до 1,90 і відповідне розрихлення структури зумовлене зменшенням об’ємної частки вуглецевої фази у композиційному матеріалі. Збільшення відсоткового вмісту оксидної компоненти призводить також до збільшення пористості (від 0,62 до 0,80), зменшення загальної (від 424 до 300 м2/г за даними малокутового розсіяння Х-променів) та відкритої (від 356 до 14 м2/г за даними низькотемпературної порометрії) питомих поверхонь та зростання об’ємної частки мезопор від 51 до 70 %. Встановлено, що додавання до вуглецевого прекурсору оксидної компоненти зумовлює зменшення питомої електропровідності від 26,2 Ом – 1∙м – 1 (для вихідного зразка) до 0,4 Ом – 1∙м – 1 (при 30 % Al2O3) за рахунок формування додаткових бар’єрів на шляху електронів у вигляді частинок оксиду алюмінію поряд із розгалуженою системою пор у вуглецевій матриці.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1515
ISSN: 2077-6772
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jnep_12_1_01013.pdf464.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.