Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/15251
Title: Діагностика магнітної анізотропії епітаксійних плівок ферогранатів
Other Titles: Diagnostics of Magnetic Anisotropy of Ferrogarnet Films
Authors: Ющук, Степан Іванович
Юр’єв, Сергій Олексійович
Keywords: ферогранатові плівки
магнітна анізотропія
магнітна сприйнятливість
ефект Фарадея
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Ющук С. І. Діагностика магнітної анізотропії епітаксійних плівок ферогранатів / С. І. Ющук, С. О. Юр’єв // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 3. - С. 821-826.
Abstract: Проаналізовано причини виникнення одновісної магнітної анізотропії (ОМА) в епітаксійних плівках ферогранатів. Запропоновано метод вимірювання поля ( K H ) ОМА. В основу методу покладено визначення з допомогою ефекту Фарадея залежності поздовжньої сприйнятливості плівкового зразка від поперечного постійного магнітного поля, перпендикулярного до вісі легкого намагнічування. Наведено блок-схему вимірювальної установки. Відносна похибка вимірювання K H не перевищує 5 %.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/15251
Appears in Collections:Т. 13, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1303-43.pdf200 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.