Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/15296
Title: Вплив лазерного опромінення на структуру та властивості аморфного сплаву Fe73.5Nb3Cu1Si15.5B7
Other Titles: Effect of Laser Irradiation on the Structure and Properties of Amorphous Alloy Fe73.5Nb3Cu1Si15.5B71
Authors: Никируй, Юлія Семенівна
Мудрий, Степан Іванович
Борисюк, Анатолій Костянтинович
Keywords: нанокластери
лазерне опромінення
аморфні металеві сплави
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Никируй Ю. С. Вплив лазерного опромінення на структуру та властивості аморфного сплаву Fe73.5Nb3Cu1Si15.5B7 / Ю. С. Никируй, С. І. Мудрий, А. К. Борисюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 4. - С. 890-894.
Abstract: Структурні зміни в аморфному сплаві Fe73.5Nb3Cu1Si15.5B7, індуковані імпульсним лазерним випромінюванням, вивчались методом дифракції рентгенівських променів, а також з допомогою вимірювання мікротвердості та магнітних властивостей. На основі отриманих дифракційних даних визначалися головні структурні параметри. Показано, що лазерне опромінення сприяє релаксації структури та формуванню кластерів з кристало-подібною структурою.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/15296
Appears in Collections:Т. 13, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1304-07.pdf214.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.