Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/15320
Title: Топологія, механізми зародження і процеси росту наноструктур у парофазних конденсатах PbTe:Sb на сколах слюди
Other Titles: Topology, the Mechanisms of Nucleation and Growth Processes of Nanostructures in Vapor-Phase Condensates PbTe: Sb on Chipped Mica
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Яворський, Ярослав Святославович
Биліна, Іван Степанович
Литвин, Петро Мар’янович
Ліщинський, Ігор Мирославович
Марусяк, В. Б.
Keywords: наноструктури
парофазні методи
тонкі плівки
плюмбум телурид
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Топологія, механізми зародження і процеси росту наноструктур у парофазних конденсатах PbTe:Sb на сколах слюди / Д. М. Фреїк, Я. С. Яворський, І. С. Биліна, П. М. Литвин, І. М. Ліщинський, В. Б. Марусяк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 4. - С. 934-942.
Abstract: Представлено результати дослідження процесів структуроутворення у конденсатах PbTe:Sb/(0001) слюда-мусковіт, отриманих відкритим випаровуванням у вакуумі при температурах осадження ТП = (150- 250) ºС і часі осадження τ = (15-300) С. Показано, що домінуючим є механізм зародження Фольмера-Вебера при реалізації стадії нуклеації острівців, їх агрегування та коалесценції. Процес росту наноутворень пояснено у наближенні оствальдівського дозрівання, у якому переважає об’ємна дифузія. Сформовані наноструктури PbTe представляють собою тригональні піраміди із гранями {100} і основою (111), паралельною до поверхні підкладки.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/15320
Appears in Collections:Т. 13, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1304-15.pdf584.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.