Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/15334
Title: Взаємодія компонентів у потрійній системі Er–Mn–Ge при 870 К
Other Titles: Interaction of the Components in Er-Mn-Ge Ternary System at 870 K
Authors: Коник, Марія Богданівна
Ромака, Любов Петрівна
Ромака, Віталій Володимирович
Серкіз, Роман Ярославович
Keywords: потрійна система
кристалічна структура
питомий електроопір
термо-ерс
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Коник М. Б. Взаємодія компонентів у потрійній системі Er–Mn–Ge при 870 К / М. Б. Коник, Л. П. Ромака, В. В. Ромака, Р. Я. Серкіз // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 4. - С. 956-962.
Abstract: Методами рентгенофазового аналізу та скануючої електронної мікроскопії побудовано ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Er-Mn-Ge при 870 К. При температурі дослідження у системі утворюються чотири тернарні сполуки: ErMn6Ge6 (СТ HfFe6Ge6, ПГ P6/mmm), ErMn2Ge2 (СТ CeGa2Al2, ПГ I4/mmm), ErMn1-xGe2 (СТ CeNiSi2, ПГ Cmcm), ErMnGe (СТ TiNiSi, ПГ Pnma). Для германіду ErMn1-хGe2 визначено область гомогенності (х = 0,68 - 0,61, a = 0,4081(7)-0,4084(2), b = 1,5628(2)-1,5641(9), c = 0,3966(7)- 0,3974 нм), досліджено електротранспортні властивості в інтервалі температур 80 – 380 К, магнітну сприйнятливість (290 – 870 К) та визначено планарний напрямок осі легкого намагнічування (ВЛН). Розрахунки електронної структури сполуки ErMnGe із застосуванням методу CPMD показали, що даний германід є типовим металом.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/15334
Appears in Collections:Т. 13, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1304-19.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.