Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/15371
Title: Нанодисперсний діоксид титану допований іонами перехідних металів: синтез та властивості
Other Titles: Nanodispersed Titania Doped by Transitions Metals Oxides: Synthesis and Properties
Authors: Коцюбинський, Володимир Олегович
Миронюк, Іван Федорович
Мокляк, Володимир Володимирович
Челядин, Володимир Любомирович
Гунько, Володимир Мусійович
Колковський, Павло Ігорович
Keywords: комбіновані наноматеріали
фазовий перехід анатаз-рутил
TiO2
Issue Date: 2012
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Коцюбинський В. О. Нанодисперсний діоксид титану допований іонами перехідних металів: синтез та властивості / В. О. Коцюбинський, І. Ф. Миронюк, В. В. Мокляк, В. Л. Челядин, В. М. Гунько, П. І. Колковський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 4. - С. 1015-1021.
Abstract: Метою роботи є розробка методу отримання нанодисперсного діоксиду титану та комбінованих систем діоксид титану / оксиди перехідних металів. Досліджено вплив розчину сульфату натрію Na2SO4 на фазовий склад нанодисперсного діоксиду титану (чистого та допованого V2O5, Сr2O3 чи MnO2 (1-3 мас. %) при синтезі матеріалу методом рідкофазного гідролізу TiCl4 /НСl. Визначено інгібуючий вплив сульфогруп 2- SO4 на фазовий перехід нанокристалічного анатазу в рутил. Здійснено комплексні дослідження фізичних властивостей отриманих матеріалів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/15371
Appears in Collections:Т. 13, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1304-30.pdf312.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.